Emergency mobile +359 895 514 234
certificate

Welcome

We in NAVAN believe the best way to provide transport services is "the simple way", based on accuracy, proficiency, understanding and respectful attitude to our partners and their needs.

We offer global transportation and spedition services, express deliveries, warehouse solutions and any kind of personalized logistic services to our clients. We make life easier for you.

News view all

  • 20 Sep 2020

    Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

    До всички заинтересовани лица На 23.09.2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 подписа с НАВАН ЕООД Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта BG16RFOP002-2.073-15268 е преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Начало на проекта: 23.09.2020 г. Край на проекта: 23.12.2020 г.


(©) 2014 Navan Bulgaria ltd. All rights reserved
Powered by E-act